Sunu Arama

Sunumlar → Türk Romatoloji Kongresi 2022 (17 - 22 Mayıs 2022 / Glorıa Golf Resort Belek - Antalya)

İndir Başlık Tarih
Lomber sinoviyal kistin sosyodemografik ve klinik özelliklerinin retrospektif incelenmesi
Şükran Güzel, Şehri Ayaş
21 Mayıs 2022
UNİLATERAL TRAVMATİK TRANSTİBİAL AMPUTASYONU OLAN HASTALAR İLE SAĞLIKLI BİREYLER ARASINDA TALAR KIKIRDAK, TİBİALİS ANTERİOR VE GASTROKNEMİUS KASLARININ KALINLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: KLİNİK VE SONOGRAFİK BİR ÇALIŞMA
Merve Örücü Atar, Esra Bilgin, Yasin Demir, Nurdan Korkmaz, Eda Gürçay
21 Mayıs 2022
Kolşisin kullanan ve kronik hastalık öyküsü olan gut hastaları ile kardiyovasküler risk faktörü olan hastalar arasında karotis intima-media kalınlığının karşılaştırılması
Dr. Ebru YILMAZ, Dr.Kadriye HALLİ AKAY
21 Mayıs 2022
İnfliximab Allerjisinin İmmünoinformatik Metodlarla İncelenmesi ve Çapraz Reaksiyonların Tahmini
Ali Şahin, Seval Kübra Korkun, Fatıma Hacer Kurtoğlu, Huseyn Babayev, Kemal Erol, Hasibe Artaç, Hüsamettin Vatansev
21 Mayıs 2022
Otoimmun Hastalıklarda İyileşmeyen Kompleks Yaraların Tedavisinde Rejeneratif Tıp ve Kök Hücre Tedavisinin Önemi
Dr. Fatih Ceran
21 Mayıs 2022
Romatoid Artritli Hastalarda Miyokardiyal Disfonksiyonun Değerlendirilmesinde Doku Doppler ve Miyokard Performans İndeksi’nin Yerinin Araştırılması
Dr. Arif GÜLKESEN
21 Mayıs 2022
ROMATOİD ARTRİTLİ HASTADA NEOPLAZİYİ TAKLİT EDEN DEV ŞİŞLİK: SKAPULOTORASİK BURSİT
Ömer Faruk Çelik, Barış Nacır, Hakan Genç
21 Mayıs 2022
ROMATOİD ARTRİTLİ KADIN HASTALARDA AEROBİK VE DİRENÇLİ EGZERSİZLERİN SONOGRAFİK KAS ÖLÇÜMLERİ VE VÜCUT KOMPOZİSYONUNA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Aylin AYYILDIZ
21 Mayıs 2022
ROMATOİD ARTRİT TANILI HASTALARDA RF, ANTİCCP VE ANA ANTİKORLARIN DAĞILIM VE İLİŞKİSİ
Ferda BÜYÜK, Gülseren DEMİR KARAKILIÇ, Esra ŞAHİNGÖZ BAKIRCI
21 Mayıs 2022
FİBROMİYALJİNİN EŞLİK ETTİĞİ ROMATOİD ARTRİT HASTALARINDA ULTRASONOGRAFİK SİNOVİAL DEĞERLENDİRMENİN ROLÜ
Musa POLAT, Abdulvahap KAHVECİ, Duygu TECER, Zafer GÜNENDİ, Feride GÖĞÜŞ
21 Mayıs 2022
Medial Meniskus Dejenerasyonu ve Diz ağrısı olan hastalarda İzole Hamstring Germenin Kinestezi ve Fonksiyon Üzerine Etkisi - Pilot Calışma
Dr. Sanem Aslıhan Aykan
21 Mayıs 2022
Bel Ağrısı Olan Bireylerde Tampa Kinezyofobi Ölçeği-Kısa Formunun Türkçe Geçerlik ve Güvenirliğinin Araştırılması
Ayşe Güç, Hanife Abakay, Hanife Doğan, Özlem Balbaloğlu
21 Mayıs 2022
DİZ OSTEOARTRİTİNDE STAR YÖNTEMİ İLE TESPİT EDİLEN SARKOPENİNİN RADYOLOJİK VE FONKSİYONEL PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ
Dr. Eşref Orkun AYDIN
21 Mayıs 2022
Diz Osteoartritli Hastalarda İntraartiküler PRP Ve Ozon Enjeksiyonu Etkinliğinin Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Sefa Gümrük Aslan, Esra Ülgen Kıratlıoğlu
21 Mayıs 2022
Artcure diffusional patch application for lumbar disc herniation in patients with Type 1 and 2 diabetes mellitus: A randomized placebo-controlled, double blind study
Hüma Bölük Şenlikci, Selin Özen, Rasime Pelin Kavak, Nuri Çetin
21 Mayıs 2022
Kronik Boyun Ağrılı Hastalarda Servikal Paraspinal Kaslar ile Plantar Bölge Yapıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Ön Çalışma Sonuçları
Damla Cankurtaran, Zeynep Tuba Bahtiyarca, Nihal Tezel, Ebru Umay
21 Mayıs 2022
Osteoartrit ve Erozif Osteoartrit için yeni nesil RANKL inhibitörü ve regülatuar hücre indüksiyonu sağlayan füzyon protein geliştirilmesi
Huseyn Babayev, Ali Şahin, Seval Kübra Korkunç, Fatıma Hacer Kurtoğlu, Öykü Baybek, Talha Vatansev, Muhammed Emin Sarı, Kemal Erol, Hüsamettin Vatansev
21 Mayıs 2022
ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA SPİNAL MOBİLİTE İLE PARAVERTEBRAL KAS ATROFİSİ VE YAĞLI DEJENERASYON İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Zeynep YAZAR BAĞRIAÇIK
21 Mayıs 2022
ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARINDA ENTEZİS BÖLGELERİNİN ULTRASONOGRAFİ VE SHEAR-WAVE ELASTOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
DR. MELTEM KARACAATLI, DR İLKER YAĞCI
21 Mayıs 2022
Ankilozan Spondilitte Melatonin Sirkadiyen Ritmi: Hastalık Aktivitesi, Yaşam Kalitesi ve Entezit Skoru ile ilişkisi
Dr. Refiye ÖNAL, Dr. Ahmet Kıvanç CENGİZ, Dr. Sami HİZMETLİ
21 Mayıs 2022