Afyon

 • Dr. Ersin Beştaş (Başkan)
 • Dr. Hasan Toktaş
 • Dr. Ümit Dündar
 • Dr. Hilal Yeşil
 • Dr. Onurhan Apaydın

Antalya

 • Dr. İlhan Sezer (Başkan) - drilhan@yahoo.com
 • Dr. H. Fatih Çay (Başkan)
 • Dr. Meral Bilgisoy Filiz (Sayman)
 • Dr. Cahit Kaçar (Genel Sekreter)
 • Dr. Çınar Çeken Yıldırım (Üye)

Aydın

 • Dr. Gülcan Gürer (Başkan)
 • Dr. Ayşe İyiyapıcı Ünibol (Başkan Yrd)
 • Dr. Elif Aydın (Sekreter)
 • Dr. Gülnur Taşcı Bozbaş (Sayman)
 • Dr. Engin Taştaban (Üye)

Bursa

 • Dr. Lale Altan İnceoğlu - Yönetim Kurulu Başkan
 • Dr. Alev Alp - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 • Dr. Burcu Metin Ökmen - Yönetim Kurulu Sekreter
 • Dr. Meliha Kasapoğlu Aksoy - Yönetim Kurulu Sayman
 • Dr. İlknur Aykurt Karlıbel- Yönetim Kurulu Asıl Üye

Diyarbakır

 • Dr. Remzi Çevik (Başkan) - ftremzi@hotmail.com
 • Dr. Kemal Nas (Başkan Yrd.) - knas@dicle.edu.tr
 • Dr. Serdar Em (Başkan Yrd.)
 • Dr. Pelin Oktayoğlu (Sekreter)
 • Dr. Abdullah Zübeyir Dağlı (Sayman)

Elazığ

 • Doç. Dr. Gürkan Akgöl (Başkan) - drgurkanakgol@gmail.com
 • Dr. Semra Aktürk (Sekreter) - semrakayatürk@hotmail.com
 • Dr. Hasan Ulusoy (Üye) - ulusoyh@mynet.com

Erzurum

 • Dr. Meltem Alkan Melikoğlu (Başkan) - mamelikoglu@gmail.com
 • Dr. Akın Erdal (Başkan Yardımcısı) - aerdal67@hotmail.com
 • Dr. Hülya Uzkeser (Sayman) - mugur66@hotmail.com
 • Dr. Ayhan Kul  (Dernek Yönetim Kurulu Asil Üye) drayhankul@gmail.com
 • Dr. Fatih Baygutalp (Dernek Yönetim Kurulu Asil Üye) drbaygutalp@gmail.com

İstanbul

 • Dr. Tuncay Duruöz (Başkan) - duruoz@gmail.com
 • Dr. Hakan Gündüz - drhakang@gmail.com
 • Dr. Nilay Şahin
 • Dr. Tülay Erçalık
 • Dr. Hande Gezer

İstanbul-Trakya

 • Dr. Murat Birtane (Başkan) - mbirtane@hotmail.com
 • Dr. Kenan Akgün
 • Dr. Derya Buğdaycı
 • Dr. Aylin Rezvani
 • Dr. Nurettin Taştekin

Manisa

 • Dr. Özgür Akgül (Başkan)
 • Dr. Zeliha Ünlü (Başkan Yrd.)
 • Dr. Canan Tıkız (Sayman)
 • Dr. Lale Cerrahoğlu (Genel Sekreter) - lalecerrahoglu@yahoo.com
 • Dr. Funda Atamaz Çalış (Üye)

Sivas

 • Dr Sami Hizmetli (Başkan) - hizmetlis@gmail.com
 • Dr Ece Kaptanoğlu (Başkan Yrd) - ekaptan2006@gmail.com
 • Dr Özlem Şahin (Sayman) - sahinftr@yahoo.com
 • Dr. Sevil Ceyhan Doğan (Genel Sekreter) - drsevilceyhan@gmail.com
 • Dr. Emrullah Hayta (Üye) - dremay@gmail.com

Trabzon

KURUCU ÜYELER

 • Prof.Dr. Erhan ÇAPKIN
 • Prof. Dr. Murat KARAKUCAK
 • Uzm.Dr. Bilgehan SERT