Değerli meslektaşlarımız,

30.12.2023 tarihinde saat 12:00-15:00'de Ankara İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Toplantı Salonu Samanpazarı/ANKARA adresinde derneğimizin Olağan Genel Kurulu toplantısı yapılması, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 13.01.2024 tarihinde aynı saatte ve aynı adreste yeniden toplanılması kararlaştırılmıştır.

Gündem:

 1. Açılış
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Divan Başkanlığı Seçimi
 4. Yönetim faaliyet ve denetçi raporunun okunması
 5. Dernek Tüzüğünün; MADDE 12 –DENETLEME KURULU/ B maddesi olan Görev ve Yetkiler başlığı altında yer alan

  “Denetim Kurulu; derneğin, amacı ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını en geç altı aylık aralıklarla denetler." maddesinin 'yılda bir kez denetlenmesiyönünde değiştirilmesinin oylanması.
 6. Yönetim ve Denetim Kurulu ibrası
 7. Yeni yönetim ve denetim kurulu seçimi
 8. Dilek ve Temenniler
 9. Kapanış

Toplantı Adresi: Ankara İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Toplantı Salonu Samanpazarı / ANKARA
Telefon: 0312 562 13 22

Saygılarımızla,
TRASD Yönetim Kurulu