Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD) Trabzon Şubesi Olağan Genel Kurulunun  07.10.2023 tarihinde saat 12:00’da  K.T.Ü Tıp Fakültesi F.T.R Anabilim dalı dersliğinde yapılmasına; çoğunluk sağlanamaması durumunda 11.10.2023 tarihinde aynı saat ve adreste yapılmasına, Olağan Genel Kurul Kararını ve gündeminin üyelere duyurulması için www.trasd.org sitesinde yayınlanmasına   e-mail atılmasına, telefon edilmesine karar verilmiştir.

Gündem:

  1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu
  2. Başkanlık divanı seçimi
  3. Faaliyet ve denetleme raporlarının okunması
  4. Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibrası
  5. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulunun seçilmesi 
  6. Dilek, temenniler ve kapanış

(Yönetim Kurulu Adına)
Erhan ÇAPKIN
Türkiye Romatizma Araştırma ve
Savaş Derneği Trabzon Şubesi Başkanı