Sayın Üyemiz,

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği tarafından hazırlanan Romatoloji e-Kitabı aşağıda yer alan yeni bölümleri ile yayındadır.  Yayına açılan yeni bölümlere ulaşabilmek için aşağıdaki linki kullanabilir, dernek web sitesi için kullandığınız kullanıcı bilgileriniz ile giriş yaptıktan sonra ilgili bölümün tam metnine ulaşabilirsiniz.

 • "Romatoid Artritte Görüntüleme" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Ayak ve Ayak Bileği Ağrısı" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Otoinflamatuar Hastalıklar" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Romatizmal Hastalıklar ve Genetik" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Küçük Çaplı Damar Vaskülitleri (Wegener, Churg-Strauss ve diğerleri)" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Büyük Çaplı Damar Vaskülitleri (Dev Hücreli Arterit)" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Romatizmal Hastalıklarda Fonksiyonel Değerlendirme" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Steroid Osteoporozu" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Tekrarlayan Polikondrit ve Cogan Sendromu" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Sjögren Sendromu" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Romatizmal Hastalıklarda Bilgisayarlı Tomografinin Rolü" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Romatoid Artrit Farmakolojik Tedavisi" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Vaskülitlerde İmmünopatogenez" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Disk Hernileri" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Brusella, Mikobakter, Mantar ve Parazitler İle İlişkili Artritler" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Viral Enfeksiyonlar İle İlişkili Artritler" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu (Refleks Sempatik Distrofi)" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Büyük Çaplı Damar Vaskülitleri (Takayasu Arteriti)" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Romatolojik Hastalıklarda Serolojik Testler (Otoantikorlar)" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Büyük Çaplı Damar Vaskülitleri (Polimiyalji Romatika)" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Romatizmal Hastalıklarda Klinik Değerlendirme" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Romatizmal Hastalıklarda Hidroterapi" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Osteoporoz Etyopatogenezi ve Risk Faktörleri" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Osteomalazi ve Raşitizm" bölümüne ulaşmak için tıklayınız. 
 • "Akut Romatizmal Ateş" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Behçet Sendromu" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Romatoid Artrit Epidemiyolojisi, Sınıflaması ve Klinik Özellikleri" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Sarkoidoz" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Normal Eklem Yapısı" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Bağ Doku ve Kemiğin Genetik Hastalıkları" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Fibrozan Sendromlar: Dupuytren Kontraktürü, Diyabetik Sert El Sendromu, Plantar Fasiit ve Retroperitoneal Fibrozis" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Romatizmal Hastalıklarda Terapötik Egzersizler" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Osteoartritte Görüntüleme" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Romatoid Artrit Varyantları (RS3PE Sendromu ve Palindromik Romatizma)" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Osteoartritin Klinik Varyantları" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Romatizmal Hastalıklarda El Cerrahisi" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "İskelet Kası Fizyolojisi" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Osteoporozda Klinik Bulgular ve Görüntüleme" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Osteoartritte Ağrı Patogenezi" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Akut Faz Proteinleri" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Andiferansiye Spondiloartritler ve HLA-B27 İlişkili Üveit" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Sistemik Skleroz Tedavisi" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Ankilozan Spondilit/Aksiyel Spondiloartritin Klinik ve Laboratuvar Bulguları" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Romatizmal Hastalıklarda Epidemiyoloji" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Gut Hastalığı" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Fibromiyalji Sendromu" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Hematolojik Artropatiler" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Erişkin Still Hastalığı" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Nöropatik Artropati" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Spondiloartropatilerin Sınıflandırılması ve Epidemiyolojisi" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Osteoartritte Klinik Tablo ve Değerlendirme" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Romatizmal Hastalıklarda Manyetik Rezonans Görüntüleme" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Tek Organ Vaskülitleri" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Non Anti-TNF Biyolojik Ajanlar" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Boyun Ağrıları" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Psödogut ve Diğer Kristal Artropatiler" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Bel Ağrıları" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Sistemik Skleroz" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Doğal ve Kazanılmış İmmünite" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Romatizmal Hastalıklarda Klinik Çalışmalar ve Veri Analizi" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Paget Hastalığı ve Diğer Kemik Hastalıkları" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Vaskülitlerin Sınıflandırılması ve Epidemiyolojisi" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Osteonekroz" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Romatizmal Hastalıklarda Beslenme" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Osteoartritin Tedavisi" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Romatizmal Hastalıklarda Ortez Kullanımı" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Sistemik Lupus Eritematozus ve Gebelik" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Bakteriyel Artritler ve Lyme Hastalığı" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Anti-TNF Biyolojik Ajanlar" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Sinoviyal Fizyoloji" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Overlap Sendromlar" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Orta Çaplı Damar Vaskülitleri (Poliarteritis Nodoza)" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Orta Çaplı Damar Vaskülitleri (Kawasaki)" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Sistemik Lupus Eritematozusta İmmünopatogenez ve Genetik" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Endokrin Artritler" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Sentetik DMARD’lar" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Psöriatik Artrit" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Romatoid Artritte Görüntüleme" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Lomber Spinal Stenoz" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Osteoporozda Laboratuvar" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Dejeneratif Disk Hastalığı ve Omurganın Diğer Dejeneratif Hastalıkları" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
 • "Antifosfolipid Antikor Sendromu" bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

İlginize teşekkür ederiz.
TRASD Yönetim Kurulu
https://www.trasd.org.tr/
http://www.trasdromatolojiekitap.org/