52 yaşında kadın hasta polikliniğe bel, boyun ve göğüs ağrısı ile başvurdu.

 • Şikayetleri 3 yıldır mevcut, son 1 yılda artmış. En belirgin yakınması göğüs ön duvarında ağrı.
 • Romatolojik sorgulamasında: Ateş(-) gece terlemesi(-) kilo kaybı(-) halsizlik(+) oral aft(-) genital aft(-) ağız kuruluğu(-) göz kuruluğu(-) üveit(-) fotosensitivite(-) malar raş(-) yutma güçlüğü(-) raynoud fenomeni(-) karın ağrısı atakları(-)  psöriazis(+, 8 yıldır) inflamatuar bağırsak hastalığı(-) artralji(+) artrit(-) bel ağrısı(+) sabah tutukluğu(+, 15 dk) topuk ağrısı(-) döküntü(+) vücutta sivilce(-) dvt öyküsü(-) eritema nodozum(-) düşük öyküsü(-)
 • Öz geçmiş / Soy geçmiş: DM, Hiperlipidemi, Lomber disk hernisi, Servikal disk hernisi, Psöriazis +    
 • Sol femur proksimalinde osteoid osteom nedeniyle 15.10.2015 tarihinde opere olmuş.
 • Ailede romatizmal hastalık öyküsü yok.
 • Kullandığı ilaçlar: Duxet 30 mg 1x1, voltaren retard 1x1 (9 aydır)

Fizik muayene:

 • Yürürken sol alt ekstremiteye yeterli ağırlık aktaramıyor
 • Sol femur trokanterik bölge altında insizyon skarı mevcut.
 • El avuç içlerinde, ayak tabanlarında ve patella üstlerinde skuamlı lezyonları var.
 • Bel ve boyun ROM’ları açık, ROM sonları ağrılı.
 • Sağ elde MKF’ler, solda MKF, PIF ve DIF eklemler presyonla hassas
 • FABER:+/+  FADIR:+/+ SİKT:+/+ MENNEL:+/+ MASES:11   BASDAI: 6-7-4-10-7-1:6.2
 • Göğüs ön yüzde her iki sternoklavikuler eklem bölgesinde içe çöküklük, kızarıklık ve sağda daha belirgin bilateral presyonla hassasiyet mevcut.
 • Nörolojik muayene: Olağan
 • Sistemik muayenesi ve vital bulguları normal sınırlarda.


Resim-1


Resim-2


Resim-3


Resim-4

Dr. Gürkan YILMAZ* tarafından hazırlanmıştır.
*Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı

Sorulara Git