• 70 yaşındaki kadın hasta, acil servise halsizlik ve 2 günlük melena yakınması ile başvuruyor.
 • Geçen 2 hafta içinde boğaz ağrısı, balgamda kan, yaygın eklem ağrıları ve hafif dereceli baş ağrısı yakınmaları tanımlıyor 
 • Acil serviste yapılan değerlendirmede, ateş 36.9 derece, nabız: 100/dakika, arteriyel tansiyon 110/70 mmHg bulunuyor. 
 • Ön servikal zincirde 1 cm boyutunda palpable 2 adet lenfadenopati ve tonsillerde hiperemi dışında patolojik bulguya rastlanmıyor. 
 • Konjunktivalarda solukluk izleniyor. 
 • Solunum sistemi ve kardiyak değerlendirme normal bulunuyor. 
 • Batın değerlendirmesinde epigastrik bölgede hassasiyet saptanıyor. 
 • Rebound hassasiyet saptanmıyor (direkt/indirekt)
 • Barsak sesleri normoaktif bulunuyor. 
 • Karaciğer kot altında yaklaşık 2 cm palpe edilebiliyor. 
 • Rektal tuşede melena bulgusuna rastlanıyor. 
 • Nörolojik değerlendirme normal bulunuyor. 
 • Lokomotor sistem değerlendirmesinde, el, diz ve ayak bileklerinde hassasiyet saptanıyor
 • Şiş, deforme ya da kısıtlı eklem saptanmıyor
 • ESR: 45 mm/saat, CRP 1.2 mg/l (0-6),
 • Hemoglobin değeri 8.9 g/dl, 
 • Lökosit sayısı 13000, 
 • Trombosit sayısı ise 450.000. 
 • ALT: 32, AST: 44, GGT: 40, ALP: 110, LDH: 220 olup, tamamı çalışılan laboratuvarın normal sınırları içinde,
 • Tam idrar tetkikinde spesifik bir bulguya rastlanmıyor.
 • Akciğer grafisi normal bulunuyor. 
 • Üst gastrointestinal sistem endoskopisi sonucunda gastrik antrumda ve duedonum mukozasında hemorajik odaklar ve ülserasyon gösteren saptanıyor  (Şekil 1 ve 2)
 • Kolonoskopik değerlendirme normal bulunuyor
 • Hastaya eritrosit süspansiyonuna ek olarak hidrasyon ve gastroprotektif tedavi uygulanıyor

Şekil 1: Gastrik antrumda mukozal hiperemi ve ülser odakları

Şekil 2: Duedonum 2. kısımda ülsere kanama odakları

 • Tedavi ile genel durumu düzeliyor; hemoglobin değeri 10.5 g/dl düzeyine yükseliyor
 • Melena bulgusu kayboluyor
 • Tedavinin 3. gününde hastanın her iki ayak bileklerinden baldırlara ilerleyen, kırmızı-mor renkli deriden hafif  kabarık döküntüleri başlıyor. 
 • Bu kaşıntısız ve basmakla solma göstermeyen lezyonlar artarak uyluğa ilerleme gösteriyor (Şekil 3). 
 • Bu aşamada hasta romatoloji kliniğince devralınıyor. 
 

Şekil 3: Alt ekstremitede gelişen makülopapüler döküntü

Sorulara Git