Hemofagositik Sendrom ile Prezente Olan Sistemik Lupus Eritematozis Sülfasalazin Tetiklemiş Olabilir mi? Olgu Sunumu 

57 yaşında erkek hasta başvurudan üç dört ay önce el eklemlerinde ağrı, halsizlik  nedeniyle hekime başvuruyor. Hekim tarafından inflamatuar artrit tanısıyla sülfasalazin ve nonsteroid antiinflamatuar ilaç başlanıyor. Tedaviye rağmen yakınmaları geçmeyen, kilo kaybı gelişen (iki ayda 16 kg) ve boyun-sırt bölgesinde döküntüleri olan hasta servise yatırıldı.   Hastanın fizik muayenesinde; boyun bölgesinde ve sırt bölgesinde kaşıntısız eritemli papüler lezyonları mevcuttu, yaygın vücut ağrısı ve eklemlerinde ağrı tanımlamasına rağmen aktif artrit bulgusu yoktu. Diğer sistem muayenesi normaldi.


Boyun bölgesinde ve sırt bölgesinde kaşıntısız eritemli papüler lezyonları

Sorulara Git