53 yaşında kadın hasta yaklaşık 1 yıldır ellerinde yaygın şişlik ve ağrı ve parmak uçlarında soğukluk ve renk değişikliği şikayetleri ile polikliniğe başvuruyor. Şikayetlerinin yaklaşık 1 yıl önce başladığını, başlarda ağrı şikayeti belirgin olmasa da son dönemlerde özellikle geceleri belirgin ağrı şikayeti olduğunu bildirmektedir. Hastanın yine son dönemde 1 saati aşkın sabah tutukluğu bulunmaktadır. Yine bu süreç içinde son bir aydır yorgunluk, halsizlik, yaygın kas ağrısı ve ateş gibi konstitüsyonel semptomlarda şikayetlerine eşlik etmeye başlamıştır. Hastanın sorgulamasında ağız kuruluğu ve göz kuruluğu da tariflediği saptanmıştır.

Hastanın özgeçmişi sorgulandığında tip-2 DM nedeniyle metformin 850 mg/gün ve glimepirid 2 mg/gün, hipertansiyon nedeniyle amliodipin 10 mg/gün kullandığı, soygeçmişinde ise teyze kızının romatoid artrit tanısı ile takip olduğu öğrenilmiştir.

Fizik muayenede hastanın genel görünümü orta-iyi durumdadır. Koltuk altı ateşi 37.3 ⁰C olarak ölçülmüştür. Tansiyonu 125/85 mm/hg’dır. Nabız 84 atım/dk’dır. Baş-boyun muayenesi normal sınırlar içindedir. Eklem muayenesinde hastanın her iki el dorsumunda difüz gode bırakan şişlik tespit edilmiştir (Resim-1). Kızarıklık, ısı artışı, parlaklık yoktur. Cilt hafifi kuru görünümlüdür. Ellerde MKF ve PIF eklemlerde belirgin, el bileklerinde ılımlı hassasiyeti vardır. Yine el parmaklarının distali soluktu. Hikayesinde parmak uçlarında zaman zaman beyazlaşmanın yanı sıra kızarıklık geliştiğinide ifade ediyordu.Hastanın diğer eklem muayeneleri dizlerde saptanan hafif derecede krepitasyon dışında normal sınırlarda idi. Hastanın solunum, kardiyovasküler ve nörolojik sistem muayenelerinde bir anormallik saptanmadı.

Hastanın laboratuvar inclemelerinde tam kan sayımı; hemoglobin 12.4 g/dl, trombosit 2600X10³/mm³, beyaz küre sayısı 4200/µL olarak gelmiştir. Periferik yayması normal sınırlar içindedir. Eritrosit sedimantasyon hızı 32 mm/st, C-reaktif protein 6.2 mg/dL’dir. Biyokimyasal incelemelerde; ALT 31 U/L, AST 24U/L, LDH 102 U/L, kreatinin 0.8 mg/dL, BUN 25 mg/dL, CK 450 U/L olarak saptanmıştır. Hastadan istenen immünolojik laboratuvar incelemelerinde RF 72 IU/ml, CCP (-), ANA +++ pozitif, anti ds-DNA antikoru (-), anti-Ro antikoru zayıf pozitif, anti-U1RNP ++ olarak geldi.Hastanın kompleman düzeyleri normal sınırlarda idi. TİT’de herhangi bir anormallik yoktu.hastanın çekilen PA el grafisinde sağ 2. ve 3. MKF ile sol 2. PIF eklemde marjinal erozyon saptandı.


Resim-1 (Gode bırakan ödem)

Sorulara Git