44 yaşında erkek hastaya 15 yıl önce belinde ve kalçalarında inflamatuar nitelikte ağrı şikayetleri ile başvurduğu dış merkezde AS tanısı konularak 2 gram/gün sülfasalazin  tedavisi başlanmış. Hasta yakalaşık 5 yıl bu tedaviyi kullandıktan sonra 2004 yılında tedavi 100 mg/gün indometazin şeklinde değiştirilmiş. Ancak birkaç ay sonra hastanın gastrointestinal sistem (GIS) yakınmaları başlamış ve  gastroenteroloji bölümüne başvurmuş ve yapılan üst GIS endoskopisinde pangastrit ve özefajit saptanması üzerine indometazin tedavisi kesilmiş.

Takip eden süreçte bel, her iki kalça ve topuklarda ağrı ve 3-4 saati bulan sabah tutukluğu şikayetleri ile polikliniğe tekrar başvuruyor (2005). O dönemdeki sakroiliak eklem grafisinde bilateral grade 3 sakroileit, kalça grafisinde bilateral skleroz artışı ve eklem aralığında hafif daralma, sağ ayak grafisinde ise aşil tendonu alt ucunda entesopatik kalsifikasyon ile uyumlu görünüm mevcut saptanıyor. HLA-B27 testi (-) imiş. BASDAİ 5.5 olarak saptanınca hastaya anti TNF-α tedavisi başlanması planlanıyor. Çekilen bazal akciğer grafisi o dönemde normal sınırlarda idi. PPD testi 15 mm gelen hastaya 9 aylık izoniazid 300 mg/gün tedavisi eşliğinde Ekim 2005’de 5 mg/kg infliksimab tedavisi başlanıyor. Hastanın Temmuz 2006’daki kontrolünde klinik şikayetlerinin devam etmesi üzerine (BASDAİ skoru:4.8) infliksimab tedavisi etenarcept tedavisi ile değiştiriliyor. Takip eden dönemlerdeki vizitlerinde herhangi bir klinik aktivasyonu olmayan hastanın etenarcept tedavisine devam ediliyor.

Hastanın 3 ay önceki  kontrolünde yaklaşık bir aydır süren kuru öksürük ve dispne şikayeti olduğu öğrenildi. Yine son dönemlerde 37.5 dereceye yükselen ateşide oluyormuş. Hastanın solunum sesleri dinlemek ile normal idi. O dönemde bakılan laboratuar değerlerinden ESH 15 mm/saat (0-20), CRP 7.08 mg/dl (0-3) olarak saptandı. Tam kan sayımı, KCFT ve BFT’yi içeren biyokimyasal testleri ve serum ACE düzeyi normal sınırlarda idi. Hastadan istenen solunum fonksiyon testlerinde FEV1:%63, FVC:%71, FEV1/FVC:73 olarak saptandı. Hastaya takiben çekilen PA akciğer grafisi ve toraks BT’si aşağıdaki gibidir.


Resim 1


Resim 2

Sorulara Git