Altı yıldır aksiyel tutulumlu Ankilozan Spondilit (AS) tanısıyla takip edilen 32 yaşındaki erkek hasta, üç gün önce başlayan ellerde ve ayaklarda morarma şikayeti ile başvurdu. Hastanın hikayesinden ve dosyasından dört yıl önce steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlarla (NSAII) hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamaması nedeniyle Anti-TNF-α tedavisi başlandığı, halen devam edildiği ve remisyonda olduğu belirlendi. Sorgulamada ateş, öksürük, dispne, hemoptizi, renoud, fotosensitivite, malar rash, oral yada nazal ülser, ağız ve göz kuruluğu, artrit ve yakın zamanda geçirilmiş enfeksiyon yoktu. Fizik muayenede vital bulgular normaldi, her iki el ve ayağın distali eritemli ve siyanotikti ve dorsumunda en büyüğü 1x1cm boyutlarında olan ülsere lezyonlar vardı, periferal nabazanları alınıyordu (Resim1-2). Nörolojik muayenesi doğaldı.

Resim-1 Resim-2
Sorulara Git