61 yaşında kadın hasta yaklaşık 1 yıldır el ve ayaklarda yaygın şişlik ve ağrı şikayeti ile polikliniğe başvuruyor. Şikayetlerinin yaklaşık 1 yıl önce aniden başladığını ancak o döneme ait tetikleyici bir neden (enfeksiyon vs.) hatırlamadığını ifade etmektedir. Yine bu süreç içinde yorgunluk, halsizlik, kilo kaybı ve ateş gibi belirgin bir konstitüsyonel semptomu olmadığını belirtmektedir. Hastamız belirgin bir sabah tutukluğu da tariflememektedir. El ve ayaklardaki ağrı ve şişlik şikayetleri nedeni ile çeşitli NSAİİ’ler kullanmış ve bu dönemlerde ağrı şikayetlerinde nisbi azalma olmak ile birlikte şişlik şikayetinin NSAİİ kullanımından bağımsız olarak zaman zaman azalıp artmak ile birlikte süregen olduğunu ifade etmektedir. Omuz ve kalça kuşağında ağrı/güçsüzlük tarif etmemektedir.

Hastanın özgeçmişi sorgulandığında tip-2 DM nedeniyle metformin 850 mg/gün ve glimepirid 2 mg/gün, hipertansiyon nedeniyle perindopril 5 mg/gün ve hiperlipidemi nedeniyle fenofibrat 200 mg/gün kullandığı öğrenilmiştir. Soygeçmişinde inflamatuvar romatizmal hastalık öyküsü yoktur.

Fizik muayenede hastanın genel görünümü iyi durumdadır. Koltuk altı ateşi 36.4 ⁰C olarak ölçülmüştür. Tansiyonu 125/80 mm/hg’dır. Nabız 72 atım/dk’dır. Baş-boyun muayenesi normal sınırlar içindedir. Eklem muayenesinde hastanın her iki el ve ayak dorsumunda (ellerde daha belirgin olmak üzere) difüz gode bırakan şişlik tespit edilmiştir (Resim-1). Kızarıklık, ısı artışı, parlaklık veya cilt kuruluğu yoktur. Ellerde MKF ve PIF eklemlerde ılımlı hassasiyeti vardır. Pasif olarak hastanın tüm el eklemleri açık olmak ile birlikte nötr pozisyonda iken el parmakları hafif fleksiyon durumunda idi. Ayak-ayak bileği muayenesinde belirgin bir hassasiyet saptanmamıştır. Ayrıca crurislerde gode bırakan tarzda ödem bulunmamaktadır. Hastanın diğer eklem muayeneleri dizlerde saptanan hafif derecede krepitasyon dışında normal sınırlarda idi. Hastanın solunum, kardiyovasküler ve nörolojik sistem muayenelerinde bir anormallik saptanmadı.

Hastamızdan PA el grafisi (Resim-2) ve takiben el MRI istenmiştir (Resim-3). Hastanın laboratuvar inclemelerinde tam kan sayımı; hemoglobin 12.4 g/dl, trombosit 2600X10³/mm³, beyaz küre sayısı 9400/µL olarak gelmiştir. Periferik yayması normal sınırlar içindedir. Eritrosit sedimantasyon hızı 44 mm/st, C-reaktif protein 10 mg/dL’dir. (diğer lab. Sonuçları sorular içinde belirtilecektir.)

Resim-1 (Gode bırakan ödem):

Resim-2:

Resim-3 (STIR sekansı): 

Sorulara Git