45 yaşında kadın hasta 6 aydır ataklar halinde gelen periferik eklem ağrısı, son 3 aydır özellikle nefes alıp verirken şiddetlenen göğüs ön duvarı ağrısı, kuru öksürük, hırıltılı solunum, burunda dolgunluk hissi, sol bacak ön yüzünde şişlik gözlerde kızarıklık ve yanma ve 5 gün önce aniden başlayan sol kulakta ağrı şişlik ve kızarıklık şikayetleri ile polikliniğe  başvuruyor. Şikayetleri başladığından bu yana yorgunluk, halsizlik, kilo kaybı ve ateş gibi belirgin bir konstitüsyonel semptomu olmadığını belirtmektedir. Şu anda dirseklerinde sağ el bileğinde ve sağ el parmaklarında ağrı şikayeti olduğunu söylemektedir. İlk olarak eklem ağrısı 6 ay önce sağ ayak bileğinde başlamış takiben sol el bileğinde de benzer şikayetleri olmuş ve 10 gün içinde sona ermiştir. Benzer şikayetleri 2 ay öncede her iki el bileği ve sol ayak bileğinde olmuş ve 2 hafta içinde yine geçmiştir ve bu dönemde kullandığı NSAİİ’dan fayda gördüğünü belirtmektedir. Hasta eklem ağrılarına eşlik eden şişlik tarif etmemektedir. Şu an için ellerde sabah tutukluğu 10-15 dakika civarındadır. Sol kulağındaki ağrı nedeniyle hasta kulağına eliyle bile dokunamadığını, benzer şekilde şişlik ve ağrı şikayetinin yaklaşık 2 sene önce her iki kulağında birden olduğunu ve o dönemde enfeksiyon denilerek içerisinde antibiyotik ve ağrı kesici olan ilaçları kullandığını ve şikayetlerinin birkaç hafta içinde geçtiğini bildirmiştir. O dönemi takiben sol kulağında hafif şiddette duyma kaybı olduğunu da bildirmektedir. Gözlerindeki kızarıklık ve yanma şikayeti ile gittiği göz doktoru tarafından yapılan incelemede hastaya romatizmal bir hastalığı olabileceği belirtilerek adını hatırlamadığı 2 adet göz damlası verilmiştir. Göz incelemesi sırasında yapılan Schirmer testi sağ göz için 20 sol göz için 15 mm’dir. Hasta son dönemde artan kuru öksürük ve özellikle efor sonrası belirginleşen nefes darlığı şikayeti nedeniyle gittiği dış merkezde incelenmiş, yapılan pulmoner fonksiyon testlerinde obstruktif patern saptanmış ve astım başlangıcı açısından takip edimesi önerilerek inhale kortikosteroid (400 mcg budesonid) reçete edilmiştir. Yine hastanın hikayesinde 1 ay önce burun kanaması nedeniyle acil servise başvurduğu orada tamponlama yapıldığı ve muhtemel nedenin tansiyon düzensizliğine bağlı olabileceği hastaya belirtilmiştir.

Hastanın özgeçmişinde bilinen bir sistemik hastalık yoktur. 20 yıl/paket sigara içme öyküsü vardır, son 5 yıldır sigara içmemektedir. Soygeçmişinde teyze kızının romatoid artrit nedeniyle takip ve tedavi edildiği öğrenilmiştir.

Fizik muayenede hastanın koltuk altı ateşi 36.7 ⁰C olarak ölçülmüştür. Tansiyonu 110/75 mm/hg’dır. Baş-boyun muayenesinde; sol kulak ödemli kızarık ve oldukça hassastır, ancak kulak memesi korunmuştur (Resim-1). Gözlerde bilateral kızarıklık dikkati çekmektedir. Ağız içinde sol yanak mukozasında beyaz renkli aftöz lezyon gözlenmiştir. Hasta daha önce benzer bir şikayetinin olmadığını bildirmektedir (hasta genital ülser tariflememektedir). Tonsiller hafif hiperemiktir. Eklem muayenesinde hastanın sol dirsek, sağ el bileği ve sağ el MKF eklemlerde hassasiyet saptanmak ile birlikte herhangi bir şiş eklem yoktur. Göğüs ön duvarında da kostokondral bileşkeler palpasyon ile hassastır. Akciğerde bilateral dinlemekle ronkus saptanmıştır. Yine solunum esnasında dışarıdan wheezing ayırt edilebilmektedir. Kardiyovasküler sistem muayenesi doğaldır. Hastanın sağ bacak ön yüzünde cilt altı dokuda 2x1,5 nodüler oluşum saptanmıştır, belirgin bir renk değişikliği ve hassasiyet yoktur. Hastanın diğer kas iskelet sistemi ve nörolojik muayeneleri normal sınırlar içindedir.

Hastamızdan istenen PA akciğer grafisi normal sınırlar içinde gelmiştir. Hastamızdan istenen el PA grafisinde bilateral hafif düzeyde periartiküler osteopeni saptanmıştır. Hastanın laboratuvar inclemelerinde tam kan sayımı; hemoglobin 11.7 g/dl, trombosit 3100X10³/mm³, beyaz küre sayısı 8800/µL olarak gelmiştir. Periferik yayması normal sınırlar içindedir. Eritrosit sedimantasyon hızı 37 mm/st, C-reaktif protein 9.8 mg/dL’dir. Biyokimyasal incelemelerde BFT (ürik asit dahil), KCFT ve kreatinin fosfokinaz, serum ACE düzeyi ve ASO normal sınırlarda idi. TİT analizinde herhangi bir anormallik saptanmadı (proteinüri veya eritrositüri vs. yok).

Resim 1:

Sorulara Git