57 yaşında kadın 6 aydır süren ateş, halsizlik, yaygın kas ve eklem ağrısı, son 2 aydır şiddetlenen nefes darlığı ve bacaklarda döküntü şikayetleri ile polikliniğe  başvuruyor. Şikayetleri başladığından bu yana 4 kg kaybettiğini belirtmektedir. Yine son dönemde sağ elinde uyuşma ve yanma tarzı şikayetlerinin başladığını bildirmektedir. Hasta uzun zamandır kronik sinüzit nedeniyle takip edildiğini, mevcut şikayetlerini buna bağladığı için dış merkezde KBB doktoruna gittiğini ve adını hatırlamadığı bir antibiyotiği 2 hafta süreyle kullandığını ancak şikayetlerinin gerilemediğini bildirmektedir. Yine aynı dönemde doktor tarafından sol nazal pasajı tıkayan polip nedeniyle hastaya operasyon önerilmiş, ancak hasta daha önce 4 kez benzer operasyon geçirmesine rağmen polip oluşumunun tekrarladığını belirterek bu öneriyi kabul etmemiştir. Hasta ayrıca 10 seneyi aşkın süredir astım nedeniyle tedavi gördüğünü bildirmiştir [inhale kortikosteroid (400 mcg budesonid) ve inhale ß2 agonist (12 mcg formoterol)]. Son dönemde nefes darlığı ve gece hırıltılı solunum şikayetlerinin artması üzerine 1 ay önce hastaneye yatırılmış, 3 günlük atak tedavisini takiben mevcut tedavisine oral kortikosteroid (10 mg prednizon/gün) eklenerek taburcu edilmiştir ve solunum şikayetlerinde nispi düzelme sağlanmıştır. Hasta oral kortikosteroid kullanımına başladıktan sonra kas ve eklem ağrılarında da azalma olduğunu belirtmektedir. Hastanın sistemik sorgulamasında ağzında yılda 1-2 defa beyaz renkli ağrılı yaralar çıktığı öğrenilmiştir. Hasta genital ülser, fotosensitivite, ağız-göz kuruluğu tariflememektedir.

Fizik muayenede hastanın koltuk altı ateşi 37.7 ⁰C olarak ölçülmüştür. Tansiyonu 120/75 mm/hg’dır. Akciğerde bilateral bazallerde dinlemekle ral saptanmıştır. Kardiyovasküler sistem muayenesi doğaldır. Baş-boyun muayenesinde; dışarıdan görülebilen, sol nazal pasaj da polip oluşumu dikkati çekmiştir (Resim-1), lenfadenopati saptanmamıştır. Eklem muayenesinde yaygın hassasiyet saptanmak ile birlikte herhangi bir şiş eklem yoktur. Hastanın sağ elinde unlar sinir trasesine uyan bölgede hipoestezi saptanmıştır, ayrıca parmak abdüksiyonu-addüksiyonunda kuvvet kaybı vardır. Kübital tinnel testi (-)’dir. Hastanın bilateral alt ektremitelerinde, solda daha belirgin olmak üzere, muhtemel iyileşmekte olan döküntülere ikincil hiperpigmente lezyonlar dikkati çekmiştir (Resim-2).

Hastamızdan istenen PA akciğer grafisi Resim-3’de gösterilmektedir. Hastanın laboratuvar inclemelerinde tam kan sayımı; hemoglobin 12.7 g/dl, trombosit 230X10³/mm³, beyaz küre sayısı 7400/µL olarak gelmiştir. Periferik yaymada %65 PMNL, %17 eozinofil (2100/mm³), %11 lenfosit ve %6 monosit vardır. Eritrosit sedimantasyon hızı 52 mm/st, C-reaktif protein 20.3 mg/dL’dir. Biyokimyasal incelemelerde BFT, KCFT ve kreatinin fosfokinaz normal sınırlarda idi. TİT analizinde herhangi bir anormallik saptanmadı. Hastadan istenen immünolojik laboratuvar incelemelerinde RF 32 IU/ml titrede pozitif idi.

Resim 1:

Resim 2:

Resim 3:

Sorulara Git