58 yaşında kadın hasta özellikle el ve el bileği eklemlerinde ağrı ve halsizlik şikayetleri ile polikliniğe başvuruyor. Hastanın el ve el bileklerindeki eklem ağrısının epizodlar halinde 6 aydır olduğu ve belirgin bir şişliğin eşlik etmediği öğrenildi. Belirgin bir sabah tutukluğu tarif etmemektedir. Hasta eklem ağrılarının arttığı dönemlerde NSAİİ kullanımından fayda gördüğünü bildirmektedir. Parmak uçlarında son dönemlerde üşüme hissettiğini özellikle soğuk havalarda ve bulaşık yıkarken bu durumun belirginleştiğini ancak bir renk değişişliğini fark etmediğini söylemektedir. Hastanın 1 yıldır gözlerinde yanma, batma ve kızarıklık şikayeti vardır. Bu şikayetler ile gittiği göz doktorunca göz kuruluğu saptanmış ve hastaya göz damlası kullanması önerilmiştir. Hastanın yanında getirdiği sonuçlarda göz doktoru tarafından Schirmer testi yapıldığı, sağ göz için 4mm, sol göz için 3mm olarak ölçüldüğü tespit edilmiştir. Hasta yine yaklaşık bir yıldır ağzında ciddi kuruluk olduğunu, katı yiyecekleri yutarken zorlandığını, boğazında gıcıklanma şeklinde kuru öksürük şikayeti olduğunu söylemektedir. Uzun süre konuştuğunda boğazı kuruduğu için yanında mutlaka bir su şişesi taşıdığı öğrenilmiştir. 2 ay önce yüzünün sol tarafında şişlik gelişmesi üzerine aile doktorunu başvurmuş, kronik faranjit tanısı konularak adını hatırlamadığı ilaçlar reçete edilmiş, ancak ilaçları kullanmasına rağmen herhangi bir klinik iyileşme olmamıştır. Hasta ek olarak son birkaç aydır idrar yaparken zorlandığını hafif bir yanma hissettiğini, geceleri 3-4 kez idrara kalktığını bu nedenle dış merkezlerde yapılan idrar tahlillerinin (TİT, idrar kültürü) hep normal sınırlarda geldiğini ifade etmektedir.

Özgeçmişinde; hipertansiyon dışında sistemik bir hastalık öyküsü yoktu. Tansiyon yüksekliği nedeniyle en son 3 ay önce doktor kontrolüne gittiği, orada kuru öksürük şikayetinden bahsedince daha önce kullanmakta olduğu ACE inhibitörü yerine doktor tarafından hastaya anjiotensin reseptör blokörü başlandığı, buna rağmen öksürük şikayetinin gerilemediği öğrenildi. Soygeçmişinde inflamatuvar bir romatizmal hastalık öyküsü yoktu.

Fizik muayenede vital bulguları normal sınırlarda idi. Baş-boyun muayenesinde; sol kulakta targus hizasından başlayıp çene alt ucuna uzanan , renk değişikliğinin eşlik etmediği difüz şişlik vardı. Skleralar bilateral kızarıktı. Orofarinkste kuru müköz membranlar dikkati çekti. Lenfadenopati saptanmadı. Eklem muayenesinde el eklemlerinde ılımlı hassasiyet olmak ile beraber şişlik saptanmadı. Hastanın diğer sistemlerinin muayenesinde herhangi bir anormalliğe rastlanılmadı. Nörolojik muayene doğaldı.

Hastadan el eklemlerinde ağrı olması üzerine istenen PA el grafisi (sağ) Şekil-1’de gösterilmektedir. Laboratuvar inclemelerinde tam kan sayımı hemoglobin 11.8 g/dl, htc 36.2, MCV 86 fL, MCHC 37 g/dl, trombosit 140X10³/mm³, beyaz küre sayısı 5100/µL olarak gelmiştir. Eritrosit sedimantasyon hızı 48 mm/st, C-reaktif protein 4.4 mg/dL’dir. Biyokimyasal incelemelerde BFT, KCFT ve kreatinin fosfokinaz normal sınırlarda idi. TİT analizi az sayıda epiteloid atık dışında normal sınırlarda idi.  Hastadan istenen immünolojik laboratuvar incelemelerinde RF 43 IU/ml, CCP(-), serum ACE düzeyi 42 U/L, ANA 1:320 titrede pozitif, anti ds-DNA antikoru(-), anti Ro antikoru (+++) ve anti La antikoru (++) idi.

Sorulara Git