28 yaşında bayan hasta 6 ayı aşkın süredir devam yorgunluk ve halsizlik şikayetleri ile polikliniğe başvuruyor. Hastanın anamnezinde konstitüsyonel semptomlar ile eş zamanlı olarak ellerinde ve el bileklerinde ağrı şikayetinin olduğu, sabahları bu eklemlerde 30 dakikayı aşan sabah tutukluğu olduğu öğreniliyor. Bu şikayetleri nedeniyle daha önce sağlık ocağına başvurmuş ve hastaya NSAİİ ilaç reçete edilmiş ve hasta kullandığı dönemde eklem şikayetlerinin nispeten rahatladığını söylüyor. Hasta son dönemde saçlarında dökülme olduğunu fark etmiştir. Son 3 ayda 2-3 kez ağzında kendiliğinden düzelen yaralar geliştiğini bildirmektedir. Ayrıca hasta güneşli günlerde dışarıda dolaşırken yüzünde ve boyun çevresinde kaşıntılı olmayan ciddi kızarıklıklar geliştiğini bu nedenle başvurduğu doktor tarafından güneş alerjisinin olduğu ve güneşli günlerde güneş koruyucu krem kullanması gerektiğinin söylendiğini ifade ediyor.

Hikayesinde 2 yıllık evli olduğu, çocuk sahibi olmadığı ve kontrasepsiyon yöntemi olarak OKS kullandığı öğrenilmiştir. Herhangi bir düşük öyküsü yoktur. Kolesterol yüksekliği nedeniyle takip edildiği, daha önce yapılan tetkiklerde karaciğerinde yağlanma olduğu söylenmiş ancak kolesterol yüksekliği nedeniyle ilaç kullanmadığı ve diyet yaptığı öğrenilmiştir. Hipotroidiye yönelik levotiron 0.1 mg/gün haricinde düzenli ilaç kullanımı yoktur. Soygeçmişinde babasının koroner arter hastalığı nedeniyle ex olduğu, teyzesinin de romatoid artrit tanısıyla takip edildiği öğrenildi.

Fizik muayenede vital bulguları; ateş 36.8 ⁰C, kan basıncı 125/85 mmHg ve nabızı 82 atım/dk olarak saptandı. Baş-boyun muayenesinde; konjonktivalar hafif soluktu, sol submandibular bölgede birkaç adet milimetrik lenf nodu vardır. Başında sol oksipital bölgede 2 cm çapında lokal saç kayıbı gözlenmiştir. Hastanın sol yanak mukozasında bir adet 2-3 mm çapında aftöz ülserasyon saptandı. Boyun ön tarafında ve ense bölgesinde skarlaşmayan, endüre olmayan, hafif kepekli küçük plaklar, yine boyunun sağ yanında 1.5 cm boyutunda papulloskuamöz lezyon gözlendi. Eklem muayenesinde her iki el bileğinde ve ellerde PİF ve MKF eklemlerde yaygın hassasiyet vardı, ancak şişlik yoktu. Diğer eklem muayeneleri doğaldı. Abdominal muayenede karın rahattı ve hassasiyet yoktur, ancak karaciğer hafif ele gelmekte idi. Splenomegali yoktu. Hastanın kardiyovasküler, pulmoner ve nörolojik muayeneleri normaldi.

Laboratuvar inclemelerinde tam kan sayımı hemoglobin 9.7 g/dl, htc 34.2, MCV 83 fL, MCHC 31 g/dl, trombosit 92X10³/mm³, beyaz küre sayısı 2800/µL olarak gelmiştir. Retikülositoz yoktur. Periferik yaymasında %78 polimorfonükleer hücreler, %14 lenfositler, %6 monositler ve %2 eozinofil vardır. Haptoglobulin düzeyi 108 mg/dL’dir. Eritrosit sedimantasyon hızı 42 mm/st, C-reaktif protein 12 mg/dL’dir. Biyokimyasal incelemelerde; ALT 31 U/L, AST 45U/L, LDH 102 U/L, kreatinin 1.2 mg/dL, BUN 32 mg/dL, total protein 8 mg/dL, serum albümin 3.1 mg/dL olarak saptanmıştır. Hastadan istenen immünolojik laboratuvar incelemelerinde ise ANA 1:320 titrede pozitif, anti ds-DNA antikoru (+), anti-Smith antikoru (+), anti-Ro antikoru (+), antifosfolipid antikorlar (-),C3: 75 mg/dL, C4: 14 mg/dL, direkt Coombs testi (-) olarak saptanıyor.

Sorulara Git