45 yaşında erkek hasta sol dizinde ağrı, şişlik ve kızarıklık şikayeti ile başvurdu.  Ağrı ve şişliğin dün gece aniden oluştuğunu ifade ediyor. Bir gün önce yolda yürürken düşmüş.  Bir yıl önce de ayak bileğinde ağrı, şişlik ve kızarıklık yakınması olmuş, nonsteroid antiinflamatuar ilaç kullanımı ile yaklaşık 1 haftada düzelmiş. Sistem sorgulamasında; cilt döküntüsü, alopesi, fotosensitivite, raynaud fenomeni, oral aft, gözde yanma-batma, yakın zamanda geçirilmiş boğaz, genitoüriner sistem enfeksiyonu hikayesi ve semptomu yoktu. Hafif halsizlik, kırıklık ve ateş şikayeti mevcuttu. Gece terlemesi, bel ağrısı ve yakın zamanda seyahat öyküsü yoktu.

Kas-iskelet sistemi muayenesinde sol dizde eklem hareket açıklığı ağrılı ve limitli idi. Sol diz eklemi şiş ve kızarıktı. Patellar şok (+), krepitasyon (+) idi.  Bunun dışında alt ve üst ekstremite eklem muayeneleri doğaldı.  Subkutan nodül yoktu. 

Kan basıncı: 130/90 mm/hg, nabız: 72/dk, ateş: 37,5 °C

Özgeçmiş: Hipertansiyon ve diabetes mellitusu vardı. Son 5 yıldır düzenli alkol kullanım hikayesi  mevcuttu.

Soygeçmiş: Aile öyküsü yoktu.

Laboratuar tetkikleri: WBC: 12.00 (nötrofil hakimiyeti mevcuttu), hb: 13,1 g/dl,  sedimentasyon: 60/saat, CRP: 6,1 mg/dl, ürik asit: 7 mg/dl, üre 45 mg/dl, kreatinin 1,0 mg/dl, AST: 17 U/L, ALT:18 U/L, GGT: 13 U/L,  Brucella için Wright ve Rose Bengal testleri negatifti. Tam idrar tetkiki normal sınırlardaydı. Kan kültürlerinde üreme olmadı.

Sinoyyal sıvı analizi: Lökosit sayısı 30.000/mm3, nötrofil  %60, viskozitesi azalmış, müsin pıhtı oluşumu bozuktu. Hemorajik değildi.  Sinovyal sıvı kültüründe üreme olmadı, gram boyama negatifti.

İki yönlü diz ve ayak bileği grafisi istendi. Diz grafisinde yumuşak dokuda ödem dışında başka bir bulguya rastlanmadı. 


Resim-1: Sol dizde akut artrit

Sorulara Git