37 yaşında erkek hasta 2 aydır devam eden el bileklerinde, diz ve dirseklerinde ağrı, halsizlik ve kilo kaybı (son 3 ayda 5 kg) şikâyeti ile polikliniğe başvuruyor. Bu şikayetlerine yaklaşık 2 haftadır intermitant yüksek ateş (39ºC’yi geçen) ve gövdenin üst kısımlarına lokalize geçici döküntü yakınması eşlik ediyor. Döküntü öncesi ilaç kullanımı, fotosensivite, malarrash, Raynaudfenomeni, nefes darlığı, öksürük, balgam, diarehikâyesi mevcut değildi. Hastanın özgeçmişinde ve soygeçmişinde özellik yoktu. Sigara ve alkol kullanmıyordu.

Fizik muayenede hastanın genel görünümü iyi durumdaydı. Vital bulgular (kan basıncı: 120/80 mmHg, nabız: 90 atım/dk ve ateş: 37.1 C) ve sistemik muayenesi normaldi. Elbileği MKP, PIF eklemlerde ve dizlerde hassasiyet, hafif şişlik mevcuttu.

Hastanın laboratuvar incelemelerinde; beyaz küre sayısı:23470 (%84,5 nötrofil, %8.5 lenfosit, %6.6 monosit, %0.4 eozinofil ve %0.1 bazofil), ALT:67, total pro:7.5, alb:3.3, total bil:1.69, ferritin:611ng/ml(22-322), demir:12(70-180)μg/dl, demir bağlama:228(225-480), eritrosit sedimantasyon hızı:101 mm/saat, C-reaktif protein:75.8 mg/dL’dir.ANA ve alt tipleri, anti-CCP,RF negatifti. Brusella, EBV, HSV, parvo virüs Ig’ler ve PPD negatif olarak saptandı. Kan kültüründe üremesi olmadı. Periferik yaymada atipik hücre görülmedi. ToraksBT’de, granüloma­töz hastalık lehine bulgu saptanmadı. Abdominal USG’de karaciger boyutlarında artış, grade 1 hepatosteatoz tespit edildi.

Sorulara Git