Prof. Dr. Rezzan Günaydın
Başkan
İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Aylin Rezvani
Başkan Yardımcısı
Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Doç. Dr. Derya Soy Buğdaycı
Sekreter
İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği

Doç. Dr. Figen Yılmaz
Üye
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği

Uzm. Dr. Zühre Sarı Sürmeli 
Üye
İstanbul Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği

Romatoid Artrit Çalışma Grubu Araştırıcı Seçme Formu'na ulaşmak için tıklayınız.

Management of Rheumatoid Arthritis: Consensus Recommendations From the Turkish League Against Rheumatism