Prof. Dr. Ayşen Akıncı 
Başkan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nurettin Taştekin
Başkan Yardımcısı
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Erkan Kozanoğlu
Sekreter
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Doç. Dr. Barış Nacır
Üye
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Yavuz
Üye
Trakya Üniversitesi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı